Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

Dạng toán xác định thời điểm vật qua vị trí có li độ nào đó

Tên tài liệu: Dạng toán xác định thời điểm vật qua vị trí có li độ nào đó Tác giả: Thầy Kỳ Mô tả: XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM VẬT QUA LI...

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

100 Bài Tập Hóa Hữu Cơ Hay và Khó - Sưu Tầm

Tên tài liệu: 100 Bài Tập Hóa Hữu Cơ Hay và Khó Tác giả: Sưu Tầm Mô tả: 100 Bài Tập Hóa Hữu Cơ Hay và Khó Bài tập luyện thi đ...

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

95 Bài Tập Hóa Vô Cơ Hay và Khó -Phạm Công Tuấn Tú

- Tên tài liệu: 95 Bài Tập Hóa Vô Cơ Hay và Khó Tác giả: Phạm Công Tuấn Tú Mô tả: 95 Bài Tập Hóa Vô Cơ Hay và Khó Tuyển tập...

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

7 ngày 7 điểm môn Vật Lý

Tên tài liệu: 7 ngày 7 điểm môn Vật Lý Tác giả: Chu Văn Biên Mô tả: Cuốn sách với mục tiêu 7 ngày chinh phục 7 điểm môn vật lý ...

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

Công Phá Đề Thi Quốc Gia Môn Hóa Học- Hoàng Đình Quang

Tên tài liệu: Công Phá Đề Thi Quốc Gia Môn Hóa Học Tác giả: Hoàng Đình Quang Mô tả: Công Phá Đề Thi Quốc Gia Môn Hóa Học dành ch...