• Tên tài liệu: Tổng ôn trắc nghiệm Toán 2018
  • Tác giả: Đào Đăng Đạt
    Những tài liệu ghi nguồn sưu tầm là do chúng tôi không biết rõ tác giả là ai !
  • Mô tả: Đây là một cuốn sách bổ ích giúp các bạn học sinh làm quen và ôn luyện với môn Toán trắc nghiệm. Cuốn sách gồm 13 chướng, mỗi chương gồm 3 phần là:
    + Phần đầu: Kiến thức cơ bản
    + Phần 2: Các dạng bài và ví dụ minh họa
    + Phần 3: Bài tập ôn luyện và tổng hợp
[linktai]https://drive.google.com/file/d/0B8-F9vCpK3G5ZkN0RWd5cGVrMlE/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/0B8-F9vCpK3G5ZkN0RWd5cGVrMlE/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: