• Tên tài liệu: Tuyển tập 196 bài toán Cơ - Điện hay và khó
  • Tác giả: Vũ Ngọc Anh
    Những tài liệu ghi nguồn sưu tầm là do chúng tôi không biết rõ tác giả là ai !
  • Mô tả: Cuốn sách bao gồm 196 bài tập Vật Lí các chướng Cơ Học, Điện xoay chiều giúp các bạn học sinh cũng cố kiến thức và nâng cao kĩ năng giải toán. Cuốn sách đưa ra lời giải chi tiết, tường tận cho từng bài.
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1dBWLdyMXV6EcFplYU9N_N2dl7uzfiIOI/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1dBWLdyMXV6EcFplYU9N_N2dl7uzfiIOI/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: