57 đề thi toán có lời giải và đáp án chi tiết

  • Tên tài liệu: 57 đề thi toán có lời giải và đáp án chi tiết
  • Tác giả: Sưu tầm
  • Mô tả: Bộ đề thi gồm 57 đề thi toán trên toàn quốc được sưu tầm, có lời giải, đáp án chi tiết, thuận lợi cho ôn thi trung học phổ thông quốc gia.
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1SNV4mXeve9UwwD5X9yGdGnvttYeJrcWn/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1SNV4mXeve9UwwD5X9yGdGnvttYeJrcWn/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: