Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

57 đề thi toán có lời giải và đáp án chi tiết

thumbnail
57 đề thi toán có lời giải và đáp án chi tiết

  • Tên tài liệu: 57 đề thi toán có lời giải và đáp án chi tiết
  • Tác giả: Sưu tầm
  • Mô tả: Bộ đề thi gồm 57 đề thi toán trên toàn quốc được sưu tầm, có lời giải, đáp án chi tiết, thuận lợi cho ôn thi trung học phổ thông quốc gia.
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1SNV4mXeve9UwwD5X9yGdGnvttYeJrcWn/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1SNV4mXeve9UwwD5X9yGdGnvttYeJrcWn/preview[/linkxem]

0 nhận xét