Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

Hàm Số Cực Hay- Ứng Dụng Đạo Hàm và Đồ Thị

thumbnail
ẢNH
  • Tên tài liệu: Tai Lieu Suu Tam
  • Tác giả: Tai Lieu Suu Tam
    Những tài liệu ghi nguồn sưu tầm là do chúng tôi không biết rõ tác giả là ai !
  • Mô tả: dang ham so cuc hay, ung dung giai nhieu bai tap kho
[linktai] https://drive.google.com/file/d/0B2oEn_GjkynBTTYwc0lJYzBWU0k[/linktai][linkxem] https://drive.google.com/file/d/0B2oEn_GjkynBTTYwc0lJYzBWU0k[/linkxem]

0 nhận xét