Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

Bài tập kinh điển về Sắt và Oxít Sắt

thumbnail
image
  • Tên tài liệu: Bài tập kinh điển về Fe và oxit sắt cực hay
  • Tác giả: Vu Khac Ngoc
    Những tài liệu ghi nguồn sưu tầm là do chúng tôi không biết rõ tác giả là ai !
  • Mô tả: Bài tập kinh điển về Fe và oxit sắt cực hay vu khac ngoc
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1KjCgYF4cG8YILQtjRJBlFNFCDcJACPKt/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1KjCgYF4cG8YILQtjRJBlFNFCDcJACPKt/preview[/linkxem]

0 nhận xét