Đề thi thử THPT Nguyễn Du TPHCM

Di chuột vào để xem rõ hơn
  • Tên tài liệu: Đề thi thử THPT Nguyễn Du TPHCM
  • Tác giả: Sưu tầm
    Những tài liệu ghi nguồn sưu tầm là do chúng tôi không biết rõ tác giả là ai !
  • Mô tả: Đề thi thử THPT quốc gia môn toán của trường THPT Nguyễn Du TP HCM năm 2017.
[linktai]https://drive.google.com/file/d/15ReHR87wCuumJkM-dc9XH9qdTWfchT1K/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/15ReHR87wCuumJkM-dc9XH9qdTWfchT1K/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: