Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính Casio Fx 570 ES

  • Tên tài liệu: Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính Casio Fx 570 ES
  • Tác giả: Sưu tầm
  • Mô tả: Các kĩ năng cơ bản khi sử dụng máy tính FX 570 Es bao gồm: Cài đặt, bảo quản, các kĩ năng giải nhanh bằng máy tính cầm tay Casio
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1dYNqtElrazd2C45AkoYxWKYuAes6TcTW/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1dYNqtElrazd2C45AkoYxWKYuAes6TcTW/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: