Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính Casio Fx 570 ES

thumbnail
Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính Casio Fx 570 ES

  • Tên tài liệu: Hướng dẫn sử dụng và giải toán trên máy tính Casio Fx 570 ES
  • Tác giả: Sưu tầm
  • Mô tả: Các kĩ năng cơ bản khi sử dụng máy tính FX 570 Es bao gồm: Cài đặt, bảo quản, các kĩ năng giải nhanh bằng máy tính cầm tay Casio
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1dYNqtElrazd2C45AkoYxWKYuAes6TcTW/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1dYNqtElrazd2C45AkoYxWKYuAes6TcTW/preview[/linkxem]

0 nhận xét