Miễn phí công phá toán 3 - Ngọc Huyền LB

  • Tên tài liệu: Miễn phí công phá toán 3 - Ngọc Huyền LB
  • Tác giả: Ngọc Huyền LB
    Những tài liệu ghi nguồn sưu tầm là do chúng tôi không biết rõ tác giả là ai !
  • Mô tả: Hệ thống toàn bộ kiến thức toán 12, nắm được toàn bộ những vấn đề hay nhất trong 200 đề thi của các trường được sàng lọc, bám sát cấu trúc đề thi của Bộ GD và ĐT Cuốn sách còn có cả cách kĩ năng áp dụng Casio để giải toán, tư duy chặt chẽ.
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1XlpwI2jcc0tG2JojHT1MVSoJOIfx8cYo/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1XlpwI2jcc0tG2JojHT1MVSoJOIfx8cYo/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: