Tải PDF Mega Sinh Học trắc nghiệm 2018

  • Tên tài liệu: Tải PDF Mega Sinh Học trắc nghiệm 2018
  • Tác giả: Phạm Thị Hương - Phùng Thị Ngọc Huyền
  • Mô tả: Đề được biên soạn từ những giáo viên có uy tín và kinh nghiệm nhiều năm biên soạn ra các bộ luyện đề sát với đề thi thật
    Luyện tập 15 đề thi Vật lý then chốt - sát với đề thi Quốc Gia về phân bố cấu trúc câu khó/dễ, kết hợp các câu lý thuyết...
    Lộ trình ôn tập rõ ràng - định hướng phương pháp học sách theo năng lực từ trung bình - khá - giỏi Tích hợp các phương pháp làm những dạng đề Khó - những câu ăn điểm 9-10
    Lời giải chi tiết - đi từ công thức đến cách làm siêu dễ hiểu
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1I2L1Dc3Pr2dcUBlbQEGAnQXnRRkJJ0IB/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1I2L1Dc3Pr2dcUBlbQEGAnQXnRRkJJ0IB/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: