Thủ thuật casio giải nhanh trắc nghiệm toán 12

  • Tên tài liệu: Thủ thuật casio giải nhanh trắc nghiệm toán 12
  • Tác giả: Vương Thanh Bình
  • Mô tả: Cuốn sách chia làm 5 phần phủ kín chương trình lớp 12 gồm thủ thuật Casio tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, đạo hàm, tiệm cận,... Tìm nghiệm, so sánh số mũ, logarit, nguyên hàm, tích phân,... bằng Casio.
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1smCvBaoc_gadatJX2sQ5V7gPHwvhJyCZ/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1smCvBaoc_gadatJX2sQ5V7gPHwvhJyCZ/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: