• Tên tài liệu: Tổng hợp lí thuyết Hóa Học - Kĩ thuật vết dầu loang
 • Tác giả: Nguyễn Anh Phong
  Những tài liệu ghi nguồn sưu tầm là do chúng tôi không biết rõ tác giả là ai !
 • Mô tả: Tài liệu tổng hợp lí thuyết Hóa Học các chương:
  Chương: Những vấn đề lý thuyết hóa học THPT tổng hợp.
  Chương 1 : Nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng hóa học.
  Chương 2: Halogen, oxi lưu huỳnh,tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.
  Chương 3: Sự điện ly, nhóm nito, nhóm Cacbon.
  Chương 4: Đại cương hóa học hữu cơ, hidrocacbon, andehit – axitcacboxylic.
  Chương 5: Este – lipit, cacbohidrat, các hợp chất chứa nito,polime.
  Chương 6: Đại cương kim loại, kiềm – kiềm thổ – nhôm, crom – sắt – đồng.
  Chương 7: Mô hình thí nghiệm, ứng dụng thực tế.
  Chương 8: Xác định và đếm số đồng phân.
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1tfIjLZlkb1SZPVePtn8qSjpJzTC7YKW1/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1tfIjLZlkb1SZPVePtn8qSjpJzTC7YKW1/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: