20 đề thi toán sát với cấu trúc của bộ

  • Tên tài liệu: 20 đề thi toán sát với cấu trúc của bộ
  • Tác giả: Nguyễn Bảo Vương
  • Mô tả: Tổng hợp 20 đề toán sưu tầm có câu trúc giống đề minh họa của bộ năm 2018, giúp các bạn học sinh ôn luyện dễ dàng và sát với thực tế hơn.
  • File Đáp Án
  • Keywords: đề minh họa toán 2018 | đề toán | toán 12
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1lV812BHKdF_JQOPNiOuv4gomb_bDpQh4/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1lV812BHKdF_JQOPNiOuv4gomb_bDpQh4/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: