Làm Chủ Môn Hóa Trong 30 Ngày - Tập 2 - Hóa vô cơ

  • Tên tài liệu: Làm Chủ Môn Hóa Trong 30 Ngày - Tập 2 - Hóa vô cơ
  • Tác giả: Lê Đăng Khương
  • Mô tả: Cuốn sách bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức hóa học vô cơ, kết hợp với Mindmap giúp bạn đọc dễ tiếp cận và ghi nhớ.
    Hệ thống bài tập có lời giải chi tiết giúp học sinh hiểu cặn kẽ bài toán.
  • Keywords: làm chủ môn hóa | hóa học | hóa vô cơ
[linktai]https://drive.google.com/file/d/14k7IJyNeVmSMj51B1A2w9UV2vCLrDJqV/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/14k7IJyNeVmSMj51B1A2w9UV2vCLrDJqV/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: