Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

Lấy gốc siêu tốc môn Hóa học

thumbnail
Lấy gốc siêu tốc môn Hóa học

  • Tên tài liệu: Lấy gốc siêu tốc môn Hóa học
  • Tác giả: Lê Đăng Khương
  • Mô tả: Sách lấy gốc siêu tốc là cuốn sách mà tác giả thầy Lê Đăng Khương viết dành riêng cho đối tượng mất gốc nặng có thể nhanh chóng lấy lại kiến thức căn bản nhất Hóa học và đạt điểm 6 trong 2 tuần.
  • Keywords: lấy gốc hóa | mất gốc hóa học | hóa học cơ bản
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1awjOjk1k5z_tT9X70hiw8dZPU5BkctD0/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1awjOjk1k5z_tT9X70hiw8dZPU5BkctD0/preview[/linkxem]

0 nhận xét