Tài liệu Tiếng Anh cho người mất gốc

  • Tên tài liệu: Tài liệu Tiếng Anh cho người mất gốc
  • Tác giả: Vũ Thị Lợi - Đặng Việt Giang
  • Mô tả: Cuốn sách gồm tài liệu lí thuyết và các bài tập tiếng anh, giúp lấy lại kiến thức cơ bản môn Tiếng Anh.
[linktai]https://drive.google.com/file/d/10a8TCuMGxzQLqN6dGPA1Y3EDUBBbaRpx/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/10a8TCuMGxzQLqN6dGPA1Y3EDUBBbaRpx/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: