Bài tập tích phân vận dụng cao có lời giải

  • Tên tài liệu: Bài tập tích phân vận dụng cao có lời giải
  • Tác giả: Lương Văn Huy
  • Mô tả: Tài liệu chọn lọc về tích phân vận dụng cao có lời giải, thuộc mức độ trên 8 điểm trong bài thi.
  • Keywords: tích phân | tích phân vận dụng cao
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1HwfowpRiUo6NTCDdfZUD9Xb3SviM9BG0/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1HwfowpRiUo6NTCDdfZUD9Xb3SviM9BG0/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: