Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

Dạng bài tập cường độ âm và mức cường độ âm tại một điểm

thumbnail
Dạng bài tập cường độ âm và mức cường độ âm tại một điểm

  • Tên tài liệu: Dạng bài tập cường độ âm và mức cường độ âm tại một điểm
  • Tác giả: Đỗ Ngọc Hà
  • Mô tả: Phương pháp giải các dạng bài tập chương sóng âm liên quan đến cường độ âm, mức cường độ âm tại một điểm.
  • Keywords: bài tập vật lý 12 | cường độ âm | mức cường độ âm
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1oHOibYmYE1pkC9Taod1WfEHYYQ1c7dbH/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1oHOibYmYE1pkC9Taod1WfEHYYQ1c7dbH/preview[/linkxem]

0 nhận xét