Dạng bài tập cường độ âm và mức cường độ âm tại một điểm

  • Tên tài liệu: Dạng bài tập cường độ âm và mức cường độ âm tại một điểm
  • Tác giả: Đỗ Ngọc Hà
  • Mô tả: Phương pháp giải các dạng bài tập chương sóng âm liên quan đến cường độ âm, mức cường độ âm tại một điểm.
  • Keywords: bài tập vật lý 12 | cường độ âm | mức cường độ âm
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1oHOibYmYE1pkC9Taod1WfEHYYQ1c7dbH/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1oHOibYmYE1pkC9Taod1WfEHYYQ1c7dbH/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: