Những cụm động từ thường gặp trong bài tập Tiếng Anh (có bài tập tự luyện)

  • Tên tài liệu: Những cụm động từ thường gặp trong Tiếng Anh (có bài tập tự luyện)
  • Tác giả: Vũ Mai Phương
  • Mô tả: Tài liệu cung cấp cho các bạn học sinh những cụm động từ (phrasal verbs) thường gặp trong chương trình tiếng anh và kì thi trung học phổ thông quốc gia. Tài liệu gồm phần lí thuyết và bài tập tự luyện.
  • Keywords: phrasal verbs | cụm động từ tiếng anh | lí thuyết tiếng anh | bài tập tiếng anh
[linktai]https://drive.google.com/file/d/18y0DEetX3--QkhGf6C_6UyPC0qFPdeQN/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/18y0DEetX3--QkhGf6C_6UyPC0qFPdeQN/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: