Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Toàn tập về quy đổi

thumbnail
Phương pháp quy đổi trong Hóa Học

  • Tên tài liệu: Toàn tập về quy đổi trong Hóa Học
  • Tác giả: Bookgol
  • Mô tả: Tài liệu về giải các bài toán hóa học bằng phương pháp quy đổi, giúp đưa những bài toán hóa học phức tạp trở nên đơn giản, tăng tốc độ giải toán.
  • Keywords: hóa học | quy đổi | bookgol | giải nhanh hóa học
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1BdwVf84MfaRRG2C0Ig4arhz8dId1ZVkB/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1BdwVf84MfaRRG2C0Ig4arhz8dId1ZVkB/preview[/linkxem]

0 nhận xét