• Tên tài liệu: Tư Duy Logic Tìm Tòi Lời Giải Hệ Phương Trình
 • Tác giả: Mai Xuân Vinh
 • Mô tả: Tư Duy Logic Tìm Tòi Lời Giải Hệ Phương Trình
  • Phương Pháp Thế Đại Số
  • Phương Pháp Phân Tích Nhân Tử 
  • Phương Pháp Tạo Nhân Tử Bằng Kỹ Thuật Cộng, Trừ, Nhân Chéo
  • Phương Pháp Ẩn Phụ 
  • Phương Pháp Hàm
  • Phương Pháp Đánh Giá
[linktai]https://drive.google.com/file/d/0B7NoBU6BrlLxalVQNXJ3eW4xWEE/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/0B7NoBU6BrlLxalVQNXJ3eW4xWEE/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: