Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

Công Phá Đề Thi Quốc Gia Môn Hóa Học- Hoàng Đình Quang

thumbnail

  • Tên tài liệu: Công Phá Đề Thi Quốc Gia Môn Hóa Học
  • Tác giả: Hoàng Đình Quang
  • Mô tả: Công Phá Đề Thi Quốc Gia Môn Hóa Học dành cho học sinh ôn cao đẳng đại học, ôn thi học sinh giỏi và bài giảng cho giáo viên
    Các phương pháp quan trọng như bảo toàn e, bảo toàn điện tích, bảo toán nguyên tố, bảo toàn khối lượng,.... số đếm
    Đi sâu vào các đề thi thử, các dạng toán hóa hay và khó
  • Keywords: Hóa học | hóa 12 | hsg hóa | đề thi hóa đại học | ôn thi đại học môn hóa
[linktai]https://drive.google.com/file/d/0B7NoBU6BrlLxU0NMNzhGd0FlM1k/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/0B7NoBU6BrlLxU0NMNzhGd0FlM1k/preview[/linkxem]

0 nhận xét