Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

Phương Pháp Đánh Giá Giải Hệ Phương Trình- Hồ Xuân Hùng

thumbnail

  • Tên tài liệu: Phương Pháp Đánh Giá Giải Hệ Phương Trình
  • Tác giả: Hồ Xuân Hùng
  • Mô tả: Phương pháp giải toán hệ phương trình hay do tác giả Hồ Xuân Hùng viết bằng cách sử dụng đánh giá.[linktai]https://drive.google.com/file/d/0Bz68SAXoVWIPVXQwSnBjX1hVam8/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/0Bz68SAXoVWIPVXQwSnBjX1hVam8/preview[/linkxem]

0 nhận xét