Ứng dụng của bất đẳng thức trong giải toán Vật Lý

  • Tên tài liệu: Ứng dụng của bất đẳng thức trong giải toán Vật Lý
  • Tác giả: Nguyễn Đức Thắng - Du Hiền Vinh
  • Mô tả: Ứng dụng của bất đẳng thức trong giải bài toán vật lý để tìm các giá trị cực đại, cực tiểu.
  • Keywords: bất đẳng thức | bài toán tìm min max vật lý
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1DGPcvO7aguMc9INYBMvh_FUW2Ohyei4e/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1DGPcvO7aguMc9INYBMvh_FUW2Ohyei4e/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: