Bài tập tích phân hàm lượng giác nâng cao

  • Tên tài liệu: Bài tập tích phân hàm lượng giác nâng cao
  • Tác giả: Trần Sĩ Tùng 
  • Mô tả: Các dạng ôn tập: Dạng 1: Biến đổi lượng giác, Dạng 2: Đổi biến số dạng 1,  Dạng 3: Đổi biến số dạng 2, Dạng 3: Đổi biến số dạng 2


[linktai]https://drive.google.com/file/d/1QnWI-FGnjGyVnFOd5fVeYv8ZLFtBAf9S/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1QnWI-FGnjGyVnFOd5fVeYv8ZLFtBAf9S/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: