Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

Dạng toán xác định thời điểm vật qua vị trí có li độ nào đó

thumbnail
Dạng toán xác định thời điểm vật qua vị trí có li độ nào đó

  • Tên tài liệu: Dạng toán xác định thời điểm vật qua vị trí có li độ nào đó
  • Tác giả: Thầy Kỳ
  • Mô tả: XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM VẬT QUA LI ĐỘ NÀO ĐÓ THEO CHIỀU XÁC ĐỊNH ( ÂM HOẶC DƯƠNG ) LẦN THỨ N
    XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM VẬT QUA LI ĐỘ NÀO ĐÓ LẦN THỨ N
    XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM VẬT CÁCH VỊ TRÍ CÂN BẰNG MỘT KHOẢNG b CHO TRƯỚC
  • Keywords: vật lý | công thức vật lý
[linktai]https://drive.google.com/file/d/14KjcIT-tcpN3Iq8GzkhmrRx9yA_a5vwa/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/14KjcIT-tcpN3Iq8GzkhmrRx9yA_a5vwa/preview[/linkxem]

0 nhận xét