Dạng toán xác định thời điểm vật qua vị trí có li độ nào đó

  • Tên tài liệu: Dạng toán xác định thời điểm vật qua vị trí có li độ nào đó
  • Tác giả: Thầy Kỳ
  • Mô tả: XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM VẬT QUA LI ĐỘ NÀO ĐÓ THEO CHIỀU XÁC ĐỊNH ( ÂM HOẶC DƯƠNG ) LẦN THỨ N
    XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM VẬT QUA LI ĐỘ NÀO ĐÓ LẦN THỨ N
    XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM VẬT CÁCH VỊ TRÍ CÂN BẰNG MỘT KHOẢNG b CHO TRƯỚC
  • Keywords: vật lý | công thức vật lý
[linktai]https://drive.google.com/file/d/14KjcIT-tcpN3Iq8GzkhmrRx9yA_a5vwa/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/14KjcIT-tcpN3Iq8GzkhmrRx9yA_a5vwa/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: