Giải nhanh max min số phức bằng elip

Tên tài liệu: Giải nhanh max min số phức bằng elip
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Giải nhanh dạng toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của số phức bằng phương pháp hình học elip.

[linktai]https://drive.google.com/file/d/1JG7bOp6p1S1S4oz3t1-TnSbQktl-xyG-/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1JG7bOp6p1S1S4oz3t1-TnSbQktl-xyG-/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: