Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

Tổng hợp toàn bộ công thức toán THPT

thumbnail
Tổng hợp toàn bộ công thức toán THPT

Tên tài liệu: Tổng hợp toàn bộ công thức toán THPT
Tác giả: Nguyễn Văn Tùng
Mô tả: Tài liệu tổng hợp tất cả các công thức toán trong chương trình trung học phổ thông.
[linktai]https://drive.google.com/file/d/15mKvXuN-yc9ybJfrBDcba_Ef4NRyELsB/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/15mKvXuN-yc9ybJfrBDcba_Ef4NRyELsB/preview[/linkxem]

0 nhận xét