Tổng ôn cấp tốc lý thuyết môn vật lý

Tên tài liệu: Tổng ôn cấp tốc lý thuyết môn vật lý
Tác giả: Vũ Ngọc Anh
Mô tả: Tổng ôn toàn bộ lý thuyết, công thức môn vật lý đi kèm bài tập

[linktai]https://drive.google.com/file/d/1FeCrVJztDzu9f269OPSBDg7Dp9D0XvLX/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1FeCrVJztDzu9f269OPSBDg7Dp9D0XvLX/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: