Tuyệt chiêu hóa học NAP

Tên tài liệu: Tuyệt chiêu hóa học NAP
Tác giả: Nguyễn Anh Phong
Mô tả: Các tuyệt chiêu giải bài tập hóa học của thầy Nguyễn Anh Phong:

  • KỸ THUẬT TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC BẰNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
  • ...

[linktai]https://drive.google.com/file/d/1OJ2ypVtc5oVEPJpg-elfkC47zQgjnwm6/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1OJ2ypVtc5oVEPJpg-elfkC47zQgjnwm6/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: