Bảng nhận biết các chất hữu cơ

Tên tài liệu: Bảng nhận biết các chất hữu cơ
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Nhận biết các chất hữu cơ phổ biến như phenol, alanin, Ankyl benzen, ...

[linktai]https://drive.google.com/file/d/1pIZ6REQ2ZXsmVRfG82IF3jMKtLCtJpcS/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1pIZ6REQ2ZXsmVRfG82IF3jMKtLCtJpcS/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: