Công phá sinh tập 1 PDF

Tên tài liệu: Công phá sinh tập 1
Tác giả: Lê Thế Kiên
Mô tả: Cuốn công phá sinh bao gồm đầy đủ hệ thống kiến thức môn sinh học và bài tập, giúp học sinh tự tin trong kì thi THPT quốc gia.

[linktai]https://drive.google.com/file/d/14JgxGbX50V9gzHjs1wV56B5y3TqkFND3/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/14JgxGbX50V9gzHjs1wV56B5y3TqkFND3/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: