Kĩ thuật tạo số phức liên hợp

Tên tài liệu: Kĩ thuật tạo số phức liên hợp
Tác giả: Vted
Mô tả: Kĩ thuật tạo số phức liên hợp, giúp làm nhanh các bài toán về số phức.

[linktai]https://drive.google.com/file/d/1ND67naGkCh4XrkKwWrbu6hzEvq4Iz8L0/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1ND67naGkCh4XrkKwWrbu6hzEvq4Iz8L0/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: