Tôi lái máy bay đến đại học PDF

Tên tài liệu: Tôi lái máy bay đến đại học PDF (Bản đọc thử 22 trang)
Tác giả: Trần Ngọc Nam
Mô tả: Cuốn sách giúp bạn xây dựng một kế hoạch học tập hiệu quả, gia tăng điểm số, định hình tương lai. Nếu bạn thấy cuốn tôi lái máy bay đến đại học này hay thì có thể mua sách để ủng hộ tác giả nhé.

[linktai]https://drive.google.com/file/d/1UtzhlKd_cobg7K4Z9hgFIwCgUNikLYMy/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1UtzhlKd_cobg7K4Z9hgFIwCgUNikLYMy/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: