Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

520 câu trắc nghiệm đạo hàm có đáp án

thumbnail
520 câu trắc nghiệm đạo hàm có đáp án

Tên tài liệu: 520 câu trắc nghiệm đạo hàm có đáp án
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Bộ đề gồm 520 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập các dạng bài của đạo hàm

[linktai]https://drive.google.com/file/d/1inUAhUUjUnUionuZEVqJTy4qoElimxx9/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1inUAhUUjUnUionuZEVqJTy4qoElimxx9/preview[/linkxem]

0 nhận xét