Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2019

Tên tài liệu: Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2019 - Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Đề thi minh họa vào lớp 10 môn Tiếng Anh 2019 giúp học sinh nắm được cấu trúc đề thi năm nay, gồm 40 câu trắc nghiệm, được chia theo cấu độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng theo cấp độ thấp.

[linktai]https://drive.google.com/file/d/1ak4LYAdF1sQ4GBfrADT6MtT3AJDDdVFT/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1ak4LYAdF1sQ4GBfrADT6MtT3AJDDdVFT/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: