Cuốn sách trọng tâm kiến thức hóa học 12 (100% trọng tâm ôn kiến thức luyện kỹ năng Hóa học 12) sẽ giúp các bạn tổng hợp kiến thức hóa học đã học kết hợp với làm bài tập.

Cuốn sách 100% trọng tâm ôn kiến thức luyện kỹ năng Hóa học 12 gồm các phần:
Tải 100% trọng tâm ôn kiến thức luyện kỹ năng Hóa học 12 PDF

Phần 1: Ôn lý thuyết Hóa Học


  • Kĩ năng làm bài tập Este-Peptit
  • Kĩ năng làm bài tập Amin Amino-Axit 
  • Kĩ năng làm bài tập Peptit
  • Kĩ năng làm bài tập về kim loại và các hợp chất của kim loại
  • Kĩ năng làm bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối
  • Kĩ năng làm bài tập điện phân
  • Kĩ năng làm bài tập nhóm kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm
  • Kĩ năng làm bài tập sắt -crom và các hợp chất của chúng

Phần 2: Đề thi thử hóa học

Phần này gồm 10 đề thi thử hóa học có lời giải chi tiết.

[linktai]https://drive.google.com/file/d/13sJa_8l-lJ5gTwujuEI6rLXSZLo7Zl7E/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/13sJa_8l-lJ5gTwujuEI6rLXSZLo7Zl7E/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: