7 Công thức giải nhanh hóa học hay nhất

Tên tài liệu: 7 Công thức giải nhanh hóa học hay nhất
Tác giả: Phạm Minh Thuận
Mô tả: Tài liệu bao gồm các công thức giải nhanh dạng bài:

  • Tính số mol HNO3 cần dùng để hòa tan hỗn hợp kim loại + oxit
  • Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu
  • Tính Vdd HCl cần cho vào dd NaAlO2 để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu
  • Tính số mol H2 SO4 đặc, nóng cần dùng để hoà tan 1 hỗn hợp kim loại dựa theo SO2
  • Công thức tính khối lượng muối nitrat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 tạo các sản phẩm khử : NO2 ,NO,N2O, N2 ,NH4NO3
  • Công thức tính số liên kết pi
  • Công thức tính số mol chất X đem đốt cháy
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1M93A50Dsar0_K4OOvAHO3AwfDNsprBI-/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1M93A50Dsar0_K4OOvAHO3AwfDNsprBI-/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: