Đề cương ôn tập học kì 1 môn hóa học 12 2018-2019

Tên tài liệu: Đề cương ôn tập học kì 1 môn hóa học 12 2018-2019
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn hóa năm học 2018-2019 bao gồm:

  • Este - chất béo
  • GLUCOZƠ - SACCAROZƠ - TINH BỘT – XENLULOZƠ
  • AMIN - AMINOAXIT - PEPTIT - PROTEIN
  • POLIME - VẬT LIỆU POLIME
  • POLIME - VẬT LIỆU POLIME
  • và hàng trăm bài tập trắc nghiệm
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1QwHrzbPlTV3lCGRgsWqqpDkb7soPX9Yj/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1QwHrzbPlTV3lCGRgsWqqpDkb7soPX9Yj/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: