Đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật Lý 12 2018 - 2019

Tên tài liệu: Đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật Lý 12 2018-2019
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Đề cương ôn tập học kì 1 môn vật lý lớp 12, gồm các phần:

  • Dao động cơ học
  • Sóng cơ và sóng âm
  • Dòng điện xoay chiều
  • Bài tập trắc nghiệm
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1r1aLmyB2t_jIpeUdNwJP6Iz6ero4N5C7/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1r1aLmyB2t_jIpeUdNwJP6Iz6ero4N5C7/preview[/linkxem]
Thấy tài liệu hay:

Để lại bình luận: