Search Result For "đề thi thử môn hóa"
Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn đề thi thử môn hóa. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng
Đề thi thử môn Hóa chuyên Vinh lần 2 - 2018

[linktai]https://drive.google.com/file/d/1tAh7DArhJUncX1nk-1facRNelbgR_0JQ/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1tAh7DArhJUncX1nk-1facRNelbgR_0JQ/preview[/linkxem]
Đề thi thử môn hóa - sở giáo dục và đào tạo Hà Nội 2018

 • Tên tài liệu: Đề thi thử môn hóa - sở giáo dục và đào tạo Hà Nội 2018
 • Tác giả: Sưu tầm
 • Mô tả: Đề khảo sát / thi thử môn hóa học của sở giáo dục và đào tạo Hà Nội ngày 16/03/2018
 • Keywords: hà nội | đề thi thử môn hóa 2018
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1XwZrDk4FvcvyeZ6YD4JPllaXyAR1P7lG/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1XwZrDk4FvcvyeZ6YD4JPllaXyAR1P7lG/preview[/linkxem]

 • Tên tài liệu: Công Phá Đề Thi Quốc Gia Môn Hóa Học
 • Tác giả: Hoàng Đình Quang
 • Mô tả: Công Phá Đề Thi Quốc Gia Môn Hóa Học dành cho học sinh ôn cao đẳng đại học, ôn thi học sinh giỏi và bài giảng cho giáo viên
  Các phương pháp quan trọng như bảo toàn e, bảo toàn điện tích, bảo toán nguyên tố, bảo toàn khối lượng,.... số đếm
  Đi sâu vào các đề thi thử, các dạng toán hóa hay và khó
 • Keywords: Hóa học | hóa 12 | hsg hóa | đề thi hóa đại học | ôn thi đại học môn hóa
[linktai]https://drive.google.com/file/d/0B7NoBU6BrlLxU0NMNzhGd0FlM1k/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/0B7NoBU6BrlLxU0NMNzhGd0FlM1k/preview[/linkxem]
Trong bài viết này, mình xin gửi đến các bạn 8 đề thi thử môn toán THPT quốc gia năm 2019 do blog sưu tầm. Đây là đề thi thử môn toán của:
 • Sở GD&DT Vĩnh Phúc
 • Trường THPT Thiệu Hóa
 • Trường THPT Đội Cấn
 • Trường THPT Chuyên Bắc Ninh
 • Trường Triệu Quang Phục (l1-l2)
 • Trường THPT Quảng Xương

Bộ 8 đề thi thử Toán THPT Quốc Gia 2019 hay nhất (P1)

Blog sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến các bạn những đề thi thử môn toán thpt quốc gia mới vào bài viết sau.
[linktai]https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ElPnhvn61P7Vp4pKtDt8Zri1SSRomHXA[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ElPnhvn61P7Vp4pKtDt8Zri1SSRomHXA[/linkxem]

 • Tên tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa
 • Tác giả: Sưu tầm
  Những tài liệu ghi nguồn sưu tầm là do chúng tôi không biết rõ tác giả là ai !
 • Mô tả: Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2017.
[linktai]https://drive.google.com/file/d/19nOkPYoTr20-o4dkNOqvxoJRbBxxBnqx/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/19nOkPYoTr20-o4dkNOqvxoJRbBxxBnqx/preview[/linkxem]
Đề thi thử THPT quốc gia môn toán chuyên Lam Sơn 2019

Tên tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn toán chuyên Lam Sơn 2019
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Đề thi khảo sát chất lượng môn toán của trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn Thanh Hóa năm 2019. Đây là bản PDF dùng tạm, chúng tôi sẽ cập nhật bản đẹp sớm nhất có thể.
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1qdt1sj41leK0P_0acxTM3D3Tw1sSRhPx/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1qdt1sj41leK0P_0acxTM3D3Tw1sSRhPx/preview[/linkxem]