Search Result For "bài tập toán 11"
Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn bài tập toán 11. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng
Đề cương ôn tập học kì môn Toán lớp 11

 • Tên tài liệu: Đề cương ôn tập học kì môn Toán lớp 11
 • Tác giả: Sưu Tầm
 • Mô tả: Đề cương ôn tập học kì môn toán lớp 11 bao gồm các chương :
  • DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG, CẤP SỐ NHÂN
  • GIỚI HẠN DÃY SỐ
  • GIỚI HẠN HÀM SỐ - HÀM SỐ LIÊN TỤC
  • ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG
  • HAI MẶT PHẲNG SONG SONG
  • VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
  • ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
  • KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN
 • Keywords: đề cương toán | ôn tập toán 11 | bài tập toán 11
[linktai]https://drive.google.com/file/d/19maCQKxcn-yR4soJQvGE3LKp_0KsDcWe/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/19maCQKxcn-yR4soJQvGE3LKp_0KsDcWe/preview[/linkxem]
Luyện kĩ năng giải nhanh bài tập hóa học 11

 • Tên tài liệu: Luyện kĩ năng giải nhanh bài tập hóa học 11
 • Tác giả: Cù Thanh Toàn
 • Mô tả: Cuốn sách ra đời nhằm giúp các em học sinh lớp 11 rèn cho mình các kĩ năng giải nhanh bài tập hóa học (cả lí thuyết và bài tập tính toán). Cuốn sách gồm 8 chương:
  • Sự điện li
  • Nhóm Nito
  • Nhóm Cacbon
  • Đại cương về hóa hữu cơ
  • Hidrocacbon no
  • Hidrocacbon không no
  • Hidrocacbon thơm - nguồn hidrocacbon thiên nhiên
  • Dẫn xuất halogen - ancol - phenol - andehit - xeton - axit cacboxylic
 • Keywords: hóa 11 | giải nhanh hóa 11 | lí thuyết hóa 11
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1pOYs19TCHvQy2Oij3C7vQpMKjrUEtYNa/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1pOYs19TCHvQy2Oij3C7vQpMKjrUEtYNa/preview[/linkxem]