Search Result For "bài toán tìm min max vật lý"
Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn bài toán tìm min max vật lý. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng
Ứng dụng của bất đẳng thức trong giải toán Vật Lý

  • Tên tài liệu: Ứng dụng của bất đẳng thức trong giải toán Vật Lý
  • Tác giả: Nguyễn Đức Thắng - Du Hiền Vinh
  • Mô tả: Ứng dụng của bất đẳng thức trong giải bài toán vật lý để tìm các giá trị cực đại, cực tiểu.
  • Keywords: bất đẳng thức | bài toán tìm min max vật lý
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1DGPcvO7aguMc9INYBMvh_FUW2Ohyei4e/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1DGPcvO7aguMc9INYBMvh_FUW2Ohyei4e/preview[/linkxem]