Search Result For "bất đẳng thức"
Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn bất đẳng thức. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng
Ứng dụng của bất đẳng thức trong giải toán Vật Lý

 • Tên tài liệu: Ứng dụng của bất đẳng thức trong giải toán Vật Lý
 • Tác giả: Nguyễn Đức Thắng - Du Hiền Vinh
 • Mô tả: Ứng dụng của bất đẳng thức trong giải bài toán vật lý để tìm các giá trị cực đại, cực tiểu.
 • Keywords: bất đẳng thức | bài toán tìm min max vật lý
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1DGPcvO7aguMc9INYBMvh_FUW2Ohyei4e/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1DGPcvO7aguMc9INYBMvh_FUW2Ohyei4e/preview[/linkxem]
Dạng bài toán tìm min và max của số phức vận dụng cao

 • Tên tài liệu: Dạng bài toán tìm min và max của số phức vận dụng cao
 • Tác giả: Lương Văn Huy
 • Mô tả: Tài liệu hướng dẫn dạng toán tìm min và max ( giá trị lớn nhất và nhỏ nhất ) của số phức của các câu hỏi vận dụng cao, phù hợp với các bạn mục tiêu trên 8 điểm trong kì thi THPT Quốc Gia.
  Các phương pháp được sử dụng:
  • phương pháp đại số
  • phương pháp hình học
  • phương pháp bất đẳng thức modun
  • phương pháp casio
 • Keywords: số phức | đại số | max và min của số phức | số phức vận dụng cao
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1reI9foiZwIF7ruI2wRwNZ34Ax5nKEIfZ/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1reI9foiZwIF7ruI2wRwNZ34Ax5nKEIfZ/preview[/linkxem]