Search Result For "tổng hợp lý thuyết môn hóa"
Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn tổng hợp lý thuyết môn hóa. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng
Tổng hợp toàn bộ lý thuyết Hóa Học cấp 3

  • Tên tài liệu: Tổng hợp toàn bộ lý thuyết Hóa Học cấp 3
  • Tác giả: Hồ Minh Tùng
  • Mô tả: Tài liệu tổng hợp toàn bộ lí thuyết vô cơ và hữu cơ của chương trình hóa học cấp 3, giúp các bạn dễ dàng ôn luyện và tổng hợp kiến thức, tra cứu trong quá trình học tập.
  • Keywords: tổng hợp lý thuyết môn hóa | lý thuyết hóa 12
[linktai]https://drive.google.com/file/d/10UUUP3pPquGXrs9Or1Hkhf1Xdn7vnnnL/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/10UUUP3pPquGXrs9Or1Hkhf1Xdn7vnnnL/preview[/linkxem]