Search Result For "toán vận dụng cao"
Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn toán vận dụng cao. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng
Tuyển tập 194 câu hỏi Toán vận dụng cao

 • Tên tài liệu: Tuyển tập 194 câu hỏi Toán vận dụng cao
 • Tác giả: Nguyễn Bảo Vương
 • Mô tả: Tài liệu bao gồm nhiều câu hỏi vận dụng cao môn Toán được tổng hợp từ các đề thi, với các chương: Lượng Giác, Tổ Hợp, Dãy Số, Giới Hạn, Đạo Hàm, Phép Biến Hình, Quan Hệ Vuông Góc, Ứng Dụng Đạo Hàm, Mũ - Logarit, Số Phức, Thể Tích Khối Đa Diện, Nón - Trụ - Cầu, Hình Học Không Gian
 • Keywords: toán vận dụng cao | vận dụng cao | đề toán khó | toán nâng cao
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1wRUsq5Aai7V2ZNC3m514KyKT6wOG4C5m/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1wRUsq5Aai7V2ZNC3m514KyKT6wOG4C5m/preview[/linkxem]
Dạng bài toán tìm min và max của số phức vận dụng cao

 • Tên tài liệu: Dạng bài toán tìm min và max của số phức vận dụng cao
 • Tác giả: Lương Văn Huy
 • Mô tả: Tài liệu hướng dẫn dạng toán tìm min và max ( giá trị lớn nhất và nhỏ nhất ) của số phức của các câu hỏi vận dụng cao, phù hợp với các bạn mục tiêu trên 8 điểm trong kì thi THPT Quốc Gia.
  Các phương pháp được sử dụng:
  • phương pháp đại số
  • phương pháp hình học
  • phương pháp bất đẳng thức modun
  • phương pháp casio
 • Keywords: số phức | đại số | max và min của số phức | số phức vận dụng cao
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1reI9foiZwIF7ruI2wRwNZ34Ax5nKEIfZ/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1reI9foiZwIF7ruI2wRwNZ34Ax5nKEIfZ/preview[/linkxem]
[linktai]https://drive.google.com/file/d/1AS1rU21JiI97Cf41Htr7oD_nY4prKFsi/view[/linktai][linkxem]https://drive.google.com/file/d/1AS1rU21JiI97Cf41Htr7oD_nY4prKFsi/preview[/linkxem]